modernHome, baterie słoneczne, oświetlenie LED, najtaniej w Polsce, Listwa  LED, Taśma LED, Panel słoneczny, Bateria słoneczna , Lampy solarne, 12V, Żarówka,  led, Węże LED,  Baterie Słoneczne, Panele sloneczne, generatory wiatrowe, turbiny wiatrowe

energia słoneczna a sprawność modułów fotowoltaicznychDla początkującego elektryka parametry ogniw słonecznych mogą być dosyć skomplikowane, a szczególnie parametr sprawności, czy też wydajności modułu. Jest ona uzależniona od jego rodzaju. Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne mają najwyższą sprawność, które w najlepszych egzemplarzach przekracza 15%. Mniejszą sprawność mają moduły polikrystaliczne, która wynosi około 12%, natomiast najmniejsza sprawność charakteryzuje moduły amorficzne, która wynosi około 9%. Nie oznacza to jednak, że monokrystaliczny moduł o mocy 190Wp produkuje tylko 15% tej mocy, czyli  28,5W. Sprawność dotyczy innej kwestii…

Promienie słońca, które docierają do ziemi przenoszą w sobie określoną energię, która została przeliczona na moc. Np. na Lubelszczyźnie, czyli w rejonie Polski, który ma najlepsze warunki nasłonecznienia w skali roku, w ciągu roku na metr kwadratowy niezacienionej powierzchni dociera 1050 kWh energii słonecznej. Sprawność modułu fotowoltaicznego to parametr określający ile tej energii zostanie przez dany moduł wykorzystane w produkcji prądu. Zatem w przypadku ogniwa słonecznego monokrystalicznego, metr kwadratowy tych modułów wyprodukuje rocznie na Lubelszczyźnie 157,5 kWh, metr kwadratowy ogniwa słonecznego polikrystalicznego 126 kWh, natomiast metr kwadratowy modułu amorficznego jedynie 94,5 kWh. Należy jednak pamiętać, że ten parametr ma duże znaczenie w warunkach, gdzie jet ograniczona powierzchnia, na której postawimy panele. Jeśli jednak ograniczeniem jest cena, a powierzchni jest pod dostatkiem, należy brać pod uwagę inne kwestie.