Według nowego raportu International Renewable Energy Agency (Międzynarodowa Agencja energii odnawialnej) udział fotowoltaiki w globalnej produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć z dzisiejszych 2% to 13% w 2030 r.

fotowoltaikaWedług agencji, sektor fotowoltaiki jest najlepiej rozwijającym się sektorem energii odnawialnej. W 2015 r. energia ze słońca stanowiła ponad połowę inwestycji w OZE na świecie.

Agencja twierdzi, że główną przyczyną takiego rozwoju tego sektora jest niski koszt produkcji energii. W niektórych krajach takich jak Peru, czy Meksyk koszt wyprodukowania 1 kWh wynosił niecałe 0,05$ (5 centów). Koszt na świecie to maksymalnie 10 centów. Według agencji, koszty będą nadal spadać, nawet o 59% przez najbliższe 10 lat.

Agrncja wymienia także inne zalety fotowoltaiki, takie jak najwięcej miejsc pracy z całego sektora OZE (2,8 mln), czy obniżenie emisji CO2 o 300 mln ton rocznie.

Te wszystkie czynniki mają spowodować, że w 2030 roku globalna produkcja energii z fotowoltaki ma wynosić między 1,760 a 2,500 GW. Dziś wynosi 227 GW.