Ogniwa baterie słoneczne, panele fotowoltaiczneRynek ogniw fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną wciąż rośnie. Jednym z głównych producentów, a zarazem rynków zbytu na świecie są Niemcy, w których już 5% całej produkowanej energii pochodzi z ogniw słonecznych. W ostatnim czasie obserwujemy znaczne spadki cen ogniw. Jest to spowodowane dwoma głównymi czynnikami:

  • badania i rozwój w dziedzinie energetyki słonecznej, wymuszone zmianami polityki energetycznej w Unii Europejskiej oraz wzrostem rynku dla energii słonecznej
  • rosnąca konkurencja ze strony producentów Azjatyckich, którzy są w stanie produkować taniej ze względu na niższe koszty pracy.

W Niemczech produkcja energii ze ogniw fotowoltaicznych już dziś opłaca się bardziej, niż jej zakupowanie z zakładów energetycznych. Przewiduje się jednak, że koszty te do roku 2020 spadną nawet o połowę.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Polska jest bardzo podobna do Niemiec pod kątem nasłonecznienia.